Ett professionellt arkitektur- & trädgårdskonsultföretag

Mimark Arkitektur och Trädgård är ett professionellt, mindre arkitektur- och trädgårdskonsultföretag. Vi arbetar med att skapa god arkitektur och vackra välfungerande trädgårdsanläggningar i olika skalor. Kundens och brukarens önskemål och visioner står i alltid i centrum.

Hur kan vi hjälpa dig?

Mimark Arkitektur och Trädgård är det lilla kontoret med en stark hållbarhetsprofil och ett personligt engagemang. Vi arbetar med att skapa god arkitektur och vackra välfungerande trädgårdsanläggningar i olika skalor. Vi är en professionell partner som finns till både för kunden och brukaren i de flesta processer kring ett projekt.

Hur vi tänker

Vi är ett mindre arkitekt- och trädgårdskonsultföretag med personligt engagemang. Kundens behov, visioner och önskningar står i fokus för vårt arbete. Att skapa kvalitet i dialogprocessen med beställaren är en av de viktigaste delarna av vårt arbete. Att visa engagemang och ansvar och utveckla ett förtroende hela vägen i processen är en av de viktigaste grunderna för vårt arbete.

Vi arbetar med en helhetssyn och skapar gärna livsmiljöer där det byggda och det gröna samverkar till en harmonisk helhet. Vår fysiska livsmiljö och omgivning är viktiga både för hur vi trivs och fungerar i vår vardag och hur vi mår till både kropp och själ. Om vi har en profil handlar den ganska enkelt om att skapa byggd miljö och gröna rum som stödjer livskvalitet och hälsa och samtidigt värnar om naturmiljön. Långsiktig hållbarhet är ett ledord.

Att bygga miljövänligt och skapa trädgårdar efter ekologiska principer ligger oss varmt om hjärtat. Kan vi också ge plats både för det vilda, passionen, fantasin och det färgstarka och samtidigt ge rum för stillhet och lite av det andliga i vår vardagsmiljö är vi ganska nöjda. Det kan likaväl handla om en hemmiljö, som en offentlig miljö eller en arbetsplats.

Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag. Kundens önskemål är det avgörande. Är miljö, hälsa och livskvalitet viktiga för dig när du ska bygga hus och skapa trädgård så tror vi alldeles särskilt att vi kan vara en bra partner i processen. Vi har gärna en koppling till aktuell forskning och kunskap – t.ex. om ny miljöteknologi, smarta hållbara energilösningar, nya spännande miljövänliga byggmaterial eller miljöpsykologisk insikt om sambanden stress, hälsa, arkitektur och gröna miljöer.

Respekt och förståelse för kvaliteterna i en äldre byggnadskultur är viktiga likaväl som känslan för kvaliteterna i det moderna – och vår erfarenhet är att de ofta kan berika och befrukta varandra.

Vi kan ibland inspireras av men vill inte begränsas av designtraditioner som exempelvis kinesisk Feng Shui, design inspirerad av permakulturprinciper, eller kanske det enkla och rena formspråket i japansk zen-tradition. Att söka det mer tidlösa i formgivning och gestaltning känns för oss ofta mer hållbart än att följa det ständigt skiftande stilmodet. Att lära av naturens intelligens och smarta lösningar är också värdefullt och en kunskap som vi tror kommer att växa. Design handlar mer om djup än om yta.

Vilka är vi?

Vi som driver Mimark är Mikael Götlind, arkitekt SAR/MSA och Maria Vackinger, trädgårdsmästare och miljövetare. Vi har arbetat med arkitektur och trädgård ett flertal år i olika sammanhang. Idag driver vi Mimark som ett familjeägt konsultföretag som även åtar sig utförande av husbyggnation och trädgårdsanläggning när kunden önskar detta.

Vi arbetar med olika typer av uppdrag inom både arkitektur och trädgård. Inom arkitektur har huvuddelen av uppdragen legat inom bostäder men även t.ex. kursgårdar och kurslokaler, restaurang och kontor. Vi arbetar med både nybyggnation, ombyggnader och tillbyggnader. Inom trädgård åtar vi oss både design och anläggning. Mimark AB har sin bas i Värmland några mil utanför Karlstad. Vi åtar oss gärna uppdrag över hela Sverige och även utomlands om kunden önskar. Många kunder finns lokalt i Värmland men vi arbetar också med projekt på många andra platser i landet, bl.a. i Sörmland, Östergötland, Uppsala, Skåne, Göteborg och Bohuslän.