Idé- och visionsdokument för allaktivitetshus i skola

Den gamla Graningeskolan i Molkom har stått tom i flera år. Föreningar och lokala organisationer vill skapa en mötesplats, ett kulturhus och ett allaktivitetshus i den vackra gamla skolan. Ett första visionsdokument tas fram som underlag för samtal med kommunen och tänkbara brukare. Ny grönskande utemiljö istället för asfalterad gård lyfts fram som visuell tankeväckare.