Förslag för förnyelse av restaurang

Restaurang och pizzeria i Molkom behöver växa och fräscha upp sina lokaler. Fyra förslag tas fram; från måttfull ombyggnad, större tillbyggnad och två exempel på rivning/nybyggnation. Här visas ett förslag för rivning/nybyggnation.