Visionsidéer för utveckling av kursgård

Långsiktig vision för utveckling av närområdet kring Ängsbacka kursgård i Värmland. Utarbetat ca år 1998-2000. Visionsdokumenten har fungerat som inspirationsmaterial och diskussionsunderlag. Fokus på hållbarhet i flera dimensioner; ekologisk odling, kretsloppsanpassade flöden, förnybar energi, byggandsvård mm.