Förslag för utveckling av privatbostad

En privatbostad och tidigare missionshus nära Torsby behöver utvecklas till större bostad med arbetsplats samt separat uthyrningslägenhet.

Ett par förslag tas fram som blir inspirationsmaterial för omdaningen. Delvis ändrade förutsättningar med behov av större kontorslokaler för egna företaget gör att det slutliga resultatet utvecklas och justeras under byggprocessen.