Utveckling av utemiljön vid demensboende

Utemiljön vid boendet är svårtillgänglig och eftersatt men personal vid boendet vill kunna använda gårdsrummet mer för de boende. I samverkan med personalen tas ett förslag fram för en sinnesträdgård som ger kognitivt stöd för de boende men som också ger plats för olika aktiviter, samvaro och vila för själen.