Förslag för utveckling av traditionellt boningshus med trädgård

Ett traditionellt falurött en och en halvplans boningshus behöver utvecklas i planlösning, fönstersättning och uteplats mm. Samtidigt behöver trädgården utvecklas för större användbarhet och integration av tillköpt tomtarea.