Lokalbehovsanalys och markanvändnings-förslag för kursgård

Utredning med markinventering, lokalbehovsanalys och långsiktigt markanvändningsförslag för Ängsbacka kursgård och dess närområden i samklang med lokalsamhället.