Förslag för utveckling av altan och trädgård med naturvärden

En fristående villa behövde utveckling av oskyddad altan i söder. En ny pergola ger insynsskydd och solskydd och upphöjda bäddar med planteringar mot gatan ger också skydd och avskildhet.

Tomten är en kuperad naturtomt med berg i dagen. Här ges förslag för utveckling av helheten, där karaktären av kuperad naturtomt bevaras och förstärks med inslag av örter och blommor i skrevor och stenpartier. En mer låglänt del utformas för odling.