Förstudie för utveckling av en ekoby i Molkom

Förstudie och visionsdokument för en ny ekoby i västra Molkom. Del av ett LEADER Närheten/EU-finansierat projekt kring lokal hållbar utveckling.