Förslag för utveckling av entréträdgård på sjönära skogstomt

Entrésidan av en trädgård behöver en ansiktslyftning liksom utemiljön kring två gästhus. Ett förslag tas fram på ny utformning av gångar, andra hårdgjorda ytor och rabatter. Fokus ligger på form, funktion och val av markbeläggning.