Förslag för ny entrédel och närliggande utemiljö

Ett lite äldre parhus i stadsmiljö behöver en ny och större entré för en av bostäderna. I samband den nya entrén utvecklas också entrésituationen utomhus. Ett förslag på ny rabatt mot grannen samt utvecklad gårdsplan tas fram.