Välkommen till Mimark Arkitektur & Trädgård

Mimark Arkitektur och Trädgård är ett professionellt, mindre arkitektur- och trädgårdskonsultföretag. Vi arbetar med att skapa god arkitektur och vackra  välfungerande trädgårdsanläggningar i olika skalor. Kundens och brukarens önskemål och visioner står i alltid i centrum. Utifrån kundens behov kan vi vara samtalspartner och ta fram tidiga skisser eller följa med och ta ansvar från första idé till färdig byggnad eller trädgård.

Vi är det lilla kontoret med en stark hållbarhetsprofil och ett personligt engagemang. Vår vision
handlar mycket om att skapa miljöer för den hela människan; att forma goda livsrum för kropp och själ samtidigt som vi bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Genom samverkan i nätverk med andra konsulter och entreprenörer kan vi också åta oss de lite större uppdragen. Mimark AB har sin bas i Värmland några mil utanför Karlstad. Vi åtar oss gärna uppdrag över hela Sverige och även utomlands om kunden önskar.

MimarkHelheten

Vi arbetar med en helhetssyn och skapar gärna livsmiljöer där det byggda och det gröna samverkar till en harmonisk helhet.